CP SHOP WELCOM >>>>>>>>>>

Порно трах

CP SHOP WELCOM >>>>>>>>>>
Порно трах
poslal sm satan nebo njak jeho dobr kmo.

Ped vahou co s tm se nelze ubrnit zlomysln poznmce na tma, kdo s m zachz, s tm zaast i schz.

Lta se u ns zveejovnm pepis odposlech poruoval zkona, kalalo na ochranu soukrom, co je, jen tak mimochodem, tak stavn prvo.

A te nastal as sklidit boui.

K soukrom vichni pistupovali tak, e jestli se jeho poruen nkomu nelb, a si sv prvo vysoud.

Tedy primrn nebyl prakticky nikdo ze zainteresovanch ochoten vnmat zkon jako instrukci jak se chovat, ale pouze jako mon zdroj nslednch nepjemnost.

Asi jako kdybychom si ekli, e dopravn pedpisy ns nezajmaj a komu se to nelb, a si ns chytne.

Je jen v logice vci, e kdy civiln norma k regulaci nedoucho jednn nesta, zane se uvaovat o norm trestn.

Reakce na pijet zkona mi pipadaj moc exaltovan a mlo exaktn.

Pracuje se spe s pocity, ne s fakty.

Napklad jsem dosud nepipadl na rozbor zmnn prvn pravy zamen na to, co doopravdy postihuje a za jakch okolnost.

T i nkter udlosti se zkonem souvisejc jsou podvny ponkud nepesn.

Pvodn, zcela nekodn nvrh novely trestnho du, kter smovala k uzkonn zkazu zveejovn daj o pokozench, zmutoval do dnen podoby pi prchodu stavnprvnm vborem Poslaneck snmovny.

Mutace spov doplku o explicitn zkaz zveejnit bez souhlasu doten osoby informace o nazen i proveden odposlechu a informace z odposlechu zskan, pokud umouj zjitn totonosti doten osoby.

Druhou zmnou je drobn prava ji existujcho 178 trestnho zkona, co je norma, kter postihuje neoprvnn nakldn s osobnmi daji.

Podle dnen verze je trestn neoprvnn sdlen, zpstupnn i jin zpracovn nebo pisvojen si osobnch daj o jinm, shromdnch v souvislosti s vkonem veejn sprvy.

Podle novelizovan verze je trestn takov jednn i ve vztahu k osobnm informacm shromdnm v prbhu trestnho zen ale jen tehdy, bude-li tm zpsobena vn jma na prvech nebo oprvnnch zjmech osoby, kter se osobn daje tkaj.

V tto podob byl tak nvrh novely schvlen a poslze pedloen Sentu.

Nevm jak kdo, ale z medilnch informac jsem nabyl pesvden, e Sentu se novela znelbila prv kvli postihu svobody projevu.

Mon se tam o nem takovm mluvilo, zznam rozpravy jsem nestudoval.
Read more

Смотря порно видео онлайн

Array

Videos tagged «porno» (91,935 results).

Anal porno features Anika Vice getting ass fucked -.12 minFirst Anal Quest - 622.9k Views.

Experti tvrdi, ze probiha emigrace zazobanych okupantu Ameriky…

25 Dec 2019, 19:45

Супер порно

Video
25 Dec 2019, 15:47

Порно вудман

Loli, Boy
24 Dec 2019, 12:09

Порно мамаши

Cp, Video, Pedo
25 Dec 2019, 18:34
CP SHOP WELCOM >>>>>>>>>>